Open menu

NVBU Verzekeringsdienst

Wij helpen u graag!
Vragen of meer informatie? Bel 010 - 288 49 75

Als (hoofd)aannemer bent u bezig met het bouwen van een huis wanneer er onverwachts door storm een deel van een muur omvalt. Het materiaal waait weg, de muur is zwaar beschadigd en moet opnieuw worden opgebouwd hierdoor loopt de bouw vertraging op. Dan is deze schade voor u als ondernemer niet verzekerd op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). De Construction Allrisk (CAR)-verzekering dekt wèl de schade die hierdoor aan het bouwwerk tijdens en na het bouwproject is opgelopen.

De CAR-verzekering is een uniek verzekeringsproduct speciaal voor de bouw. De verzekering biedt dekking voor alle schade die op de bouwplaats ontstaat tijdens een bouwproject.

De combinatie van een CAR- en AVB-verzekering is een uniek verzekeringsproduct speciaal voor de bouw. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de schade die u aan anderen toebrengt. De CAR-verzekering vergoedt de schade die u zelf lijdt tijdens een bouwproject.

Alle bij de bouw betrokken partijen zijn meeverzekerd, zodat in geval van een schade geen discussie hoeft te ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de schade. Hierdoor wordt de voortgang van het project veiliggesteld. De verzekering omvat de volgende rubrieken:

 • Ten eerste wordt verzekert alle materiële schade, inclusief diefstal, die op het werk ontstaat.
 • Schade aan derden voorzover die het gevolg zijn van de uitvoering van het werk, aansprakelijkheid.
 • Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
 • Ook schade aan hulpmiddelen zoals gereedschap, bekistingen of steigers.
 • Schade als gevolg van beschadiging en diefstal tijdens het transport.
 • Als laatste vergoedt de verzekering schade die u lijdt door vertraging van het bouwproces.

Voordelen CAR/AVB-verzekering van NVBU Verzekeringsdienst:

 • Snelle uitkering bij schade
 • Direct door met werkzaamheden
 • Transportkosten meeverzekerd
 • Dekking in België, Nederland, Luxemburg & Duitsland
 • Dekking voor de AVB in heel Europa

Speciaal voor de leden van NVBU, hebben wij een Construction All Risks/ Algemene Bedrijfsaansprakelijkeheidsverzekering ingekocht, die naadloos bij de activiteiten voor hoofdaannemers. Naast een ruime dekking voor schade aan het werk, kent de Construction All Risks-verzekering tevens een dekking voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, schade aan hulpmateriaal en schade bij transport van bouwcomponenten. Ook het verzekeringsgebied is ruim genomen, namelijk Benelux en Duitsland.

De CAR/AVB-verzekering eindigt in principe bij de oplevering van het bouwproject, maximaal 12 maanden. Maar het is natuurlijk vervelend als u na oplevering van het project ineens telefonisch van de opdrachtgever te horen krijgt dat er een lekkage is ontstaan. Daarom is er na oplevering of verstrijken van de maximale termijn van 12 een onderheidstermijn van kracht. Binnen deze onderheidstermijn is het bouwwerk 6 maanden verzekerd tegen schade aan het bouwwerk.

Interesse in de CAR/AVB-verzekering?

Overweegt u om een verzekering af te sluiten? Vul dan onderstaand formulier in en dan nemen wij contact met u op.

AanhefBent u lid van de NVBU?Voordelen

Gedegen advies van specialisten uit de branche.

Jarenlange ervaring binnen de branche.

Verzekering speciaal voor de bouw.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten via 010 - 288 49 75 of stuur ze een e-mail.